Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

copyright [2009/06/15 12:02]
vkoranek
copyright [2019/07/09 16:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Copyright ====== +====== Copyright ======  
- +  
- +  
-Tímto se poskytuje povolení k využívání, kopírování a šíření dokumentů a související grafiky z tohoto World Wide Web serveru (dále server), za předpokladu, že +Tímto se poskytuje povolení k využívání, kopírování a šíření dokumentů a související grafiky z tohoto World Wide Web serveru (dále server), za předpokladu, že  
- +  
-  - níže uvedené označení autorských práv a text tohoto povolení bude na každé kopii dokumentu, +  - níže uvedené označení autorských práv a text tohoto povolení bude na každé kopii dokumentu,  
-  - dokumenty a související grafika z tohoto serveru budou využity pouze k informačním nekomerčním účelům, +  - dokumenty a související grafika z tohoto serveru budou využity pouze k informačním nekomerčním účelům,  
-  - žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány ani měněny +  - žádné dokumenty ani grafika z tohoto serveru nebudou jakýmkoliv způsobem upravovány ani měněny  
-  - a žádná grafika z tohoto serveru nebude využívána, kopírována ani šířena odděleně od souvisejícího textu. +  - a žádná grafika z tohoto serveru nebude využívána, kopírována ani šířena odděleně od souvisejícího textu.  
- +  
-Veškerá práva, kromě výše jmenovitě uvedených, jsou vyhrazena firmě SCORPIÓNIS s.r.o. +Veškerá práva, kromě výše jmenovitě uvedených, jsou vyhrazena firmě SCORPIÓNIS s.r.o.  
- +  
-----+----
 **©1998-2009 SCORPIÓNIS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.** **©1998-2009 SCORPIÓNIS s.r.o. Všechna práva vyhrazena.**
 
 
(c) Copyright SCORPIÓNIS, s.r.o. Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki